Založení s.r.o.

Chcete začít podnikat a nevíte jak na to? Samozřejmě, že máte na výběr hned několik možností forem podnikání, pokud se ale rozhodnete pro neboli firmy s ručením omezeným, čtěte dál tento jednoduchý návod.

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější forma podnikání v České republice a jedná se o kapitálovou obchodní společnost. Jedinou nevýhodou založení s.r.o. je, že po dobu podnikání ručíte za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Pokud se tedy rozhodnete, případné ztráty firmy se mohou dotknout Vašeho osobního majetku.

Společnost s ručením omezeným může založit 1 až 50 společníků s tím, že každý ze společníků má při založení povinnost vložit minimálně 20 000 Kč do základního kapitálu společnosti, přičemž minimální výše základního kapitálu pro založení s.r.o. je 200 000 Kč. Ve chvíli, kdy mezi sebou společníci sepíší společenskou smlouvu a podepíší ji u notáře, může se společnost s.r.o. zapsat do obchodního rejstříku a v tento okamžik společnost vzniká.

Založení s.r.o.
4 (80%)1