Vybavte svůj byt bezpečně

Při výběru nábytku je občas třeba vzpomenout si i na nejmenší členy naší domácnosti. Jejich přirozená dětská zvědavost je nabádá pouštět se do nebezpečných dobrodružství. Před nasbíráním dostatku zkušeností a ponaučení jim totiž hrozí spousta nebezpečí i při té nejkratší chvilce vaší nepozornosti.

Zaměřte se na věci, které se hýbou

Naše malé uličníky ohrožují kromě předmětů, které na ně mohou spadnout především věci, které jsou na dosah jejich malých ručiček. Jako každého živého tvora je fascinují především hýbající se věci, jejichž mechanizmus je třeba objevit. Ujistěte se tedy například o bezpečnosti kuchyňských dvířek, které mají jistě již na kontě spoustu skřípnutých prstů. Zdraví našeho potomstva je přeci nadevše.