Je vcelku jedno, z jakého materiálu jsou jednotlivé lamely vyrobeny. Všechny druhy jsou buď vyrobeny z tepelně izolačních plastů, nebo jsou doplněny třeba izolační vrstvou. To způsobuje samozřejmě nejen ochranu před přehřátím v letním období. Nemenší význam to má i v zimě, kdy naopak lamely izolují před chladem a drží teplo uvnitř domu. To způsobuje nezanedbatelnou úsporu nákladů na vytápění. Přirozeně se roletami nebudeme izolovat přes den, kdy dům i přes skla oken slunce znatelně ohřívá, ale po západu slunce, v noci, je to významný prvek izolace celého domu.

Izolace zvuková

Nemenší význam má, zejména v dopravně, průmyslově a jinak exponovaných místech, také ten efekt, že lamely působí současně i jako izolace zvuková. Nahrává tomu nejen použití materiálů, ale celá konstrukce jednotlivých, pružně spojených lamel, které pak nerezonují vnějšími vibracemi tak, jako například pevné sklo okna a nepřenáší je dále do domu.