Revize kanalizace

Revize kanalizace může být často spojena s tzv. trasováním.
Naše společnost zajišťuje služby, které jsou spojené s kanalizací, případně vodovodními přípojkami nebo odpady již více než 20 let. Nejde jen o typické služby, jako je např. výstavba nebo oprava kanalizace. Součástí našich služeb je např. i revize kanalizace, revize nebo čištění, ale také havarijní služba. Rádi Vám také poradíme, jak postupovat v případě, že máte podezření na poruchu.

Prohlídka kanalizace a trasování

Dá se říci, že kanalizace jako taková je velmi složitá síť potrubí. Mnoho činností (např. výstavba přípojky, revize kanalizace nebo její oprava) vyžaduje dokonalou znalost této sítě. Často se však stává, že dokumentace o této síti neodpovídá skutečnosti, je neúplná nebo zcela chybí. V tom případě přichází na řadu tzv. trasování – tzn. zjištění všech potřebných detailů o dané kanalizační síti.

Revize kanalizace
Ohodnoťte příspěvek