Nejsou to jen výrobní firmy, které potřebují pracovat na budovách uvnitř ve výškách, ale i například veřejně přístupné prostory veřejných budov, či nákupních středisek a hypermarketů. Ve výrobních firmách se vcelku často inovuje, či přizpůsobuje výroba situaci na trhu, provádí se opravy i běžná údržba. V obchodních centrech zase je třeba měnit často výzdobu, reklamní panely, přizpůsobovat charakter vzhledu sezónním potřebám, jednotlivým svátkům, případně slevovým akcím. To vše je příležitost, jak využít služeb interiérových vysokozdvižných plošin nejrůznějšího typu.

Interiérové modely

Nejsou to v pravém smyslu slova typy interiérové, ale z charakteru jejich konstrukce a provedení vyplývá, že jejich použití je téměř výhradně záležitostí vnitřních prostor.